Kannustava johtaminen

Olemme tulleet pitkälle siitä, mitä johtaminen oli joskus kauan sitten. Enää ei työelämässä pärjää johtajan, jos asenteet ovat vanhan patruuna-ajan malliset. Työntekijät nähdään nykyään yritystä pyörittävänä voimavarana, eikä enää pakollisen resurssina, jota voi ohjailla miten haluaa. Miten hyvä nykypäivän johtaja toimii ja käsittelee alaisiaan, jotta työnteko on mahdollisimman toimivaa työyhteisössä.

Nykyiset työyhteisöt koostuvat monista erilaisista osaajista ja työtehtävät vaativat eri osa-alueilla paljon erikoisosaamista. Johtajan rooli onkin yhä enemmän työyhteisön luomisessa ja vuorovaikutuksen mahdollistamisessa. Toiminnan rakentaminen ja kehittäminen on parhaimmillaa, kun johtaja osaa hyödyntää koko yrityksen voimavarat saman tavoitteen saavuttamiseksi.

Kaikkien osaamista on hyvä ymmärtää ja arvostaa. Tärkeää on osata kuunnella mahdollismman monipuolisesti toisten mielipietitä ja ajatuksia. Näiden pohjalta voidaan muodostaa iso kuva, jossa voidaan hyödyntää kaikki mahdolliset voimavarat, joita yrityksestä löytyy. Hyvä johtaja antaa myös mahdollisuuden työntekijöille suorittaa, ilman kaikkiin asioihin puuttumista. Kyse on enemmän ohjaamisesta ja koordinoinnista kuin kädestä pitäen opastamisesta.

Johtajan on luotava riittävän avoin kulttuuri, jossa jokainen työntekijä uskaltaa antaa oman näkemyksensä asioista, ilman pelkoa seuraamuksista. Kulttuurin luominen vaatii myös yhteistä tekemistä ja yhdessä oloa, joka voi olla vaikka työpajan järjestäminen. Tätä varten kannattaa varata esimerkiksi ravintola Helsingissä, jonka yhteyteen voi pyytää neuvottelutilat, jossa käydä päivän agenda läpi. Tällaiset yhteiset työpajat luovat yhteistä kulttuuria ja mahdollistavat yhdessä tekemisen.

Johtajalta kuitenkin odotetaan päätöksen tekoa ja päätöksiä tehdessä ei yleensä voi miellyttää kaikkia. Tärkeintä on kommunikoida mahdollisimman selkeästi kaikki asiat ja syyt, miksi päätös on tehty. Monesti jokainen ihminen pystyy käsittelemään asian itsenäisesti, jos päätökselle on selkeä peruste oli se hyvä tai huono. Nykyään tärkeintä on yhdessä samaan maaliin pääseminen ja johtajuudessa se tarkoittaa osallistamista, ohjausta ja kannustamista.